Manntalet til stortingsvalet og sametingsvalet ligg ute til offentleg ettersyn

Manntalet til stortingsvalet og sametingsvalet ligg ute til offentleg ettersyn

Manntalet vert lagt ut på følgjande stader: 

  • Gossen krins: På biblioteket, Coop Gossen, Bunnpris Aukra og Spar Aukra
  • Julsundet krins: På Julsundet skole og Bunnpris.

Heile manntalet vert lagt ut på kommunehuset

Er det feil i manntalet?

Oppdagar du feil eller manglar i valmanntalet kan du krevje, at det vert retta opp. Krav om retting og oppdatering må vere skriftleg og grunngjeven.

Du må sende kravet til: