Lokal forskrift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn - offentleg høyring

Lokal forskrift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn - offentleg høyring

Formannskapet vedtok i møte 8. juni 2020, sak 43/20, å leggje ut Lokal forskift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn til høyring. Høyringsfrist er 31. juli 2020.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn ditt høyringssvar.

Høyringsfrist: 31. juli 2020.

Les saksdokumenta og send inn høyringssvar