Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Kunngjering - Forhandlingar om utbyggingsavtale

Kunngjering - Forhandlingar om utbyggingsavtale

Med heimel i Pbl § 17-4 varslar Aukra kommune oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale. Avtalen gjeld bustadfeltet Mevold syd, utbyggar Solid Dale Malo AS.