Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Kunngjering av vallister til kommunestyrevalet 2019

Kunngjering av vallister til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Aukra har i sitt møte den 13. mai 2019 i sak 21/19 godkjent følgjande vallister til kommunestyreval 2019:

  • Arbeiderpartiet
  • Framskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristeleg Folkeparti
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

I sak 22/19 vart klagefrist for godkjente/forkasta listeforslag satt til 21. mai 2019.