Informasjon frå kommunen

Kulturplan for Aukra kommune - rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - Offentleg høyring

Kulturplan for Aukra kommune - rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - Offentleg høyring

Kulturplanen sine handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skal rullerast og vert no lagt ut på høyring.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn din merknad.

Frist for merknader: 18. oktober 2020.

Les saksdokumenta og send inn høyringssvar