Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - Offentleg høyring

Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 - Rullering av handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - Offentleg høyring

Høyringsfrist: 19. november 2019

Kulturplanen sine handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skal rullerast og vert no lagt ut på høyring. Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal.

Merknader til planforslaget skal sendast kommunen innan 19.11.2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar