Informasjon frå kommunen

Kulturplan Aukra kommune 2021-2024 - offentleg høyring

Kulturplan Aukra kommune 2021-2024 - offentleg høyring

Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 vart vedteken i k-sak 109/16 den 13. desember 2016. Planen skal no rullerast for ei ny planperiode, 2021-2024. I den samanheng inviterer vi alle lag og organisasjonar, og andre til å kome med innspel.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn din merknad.

Frist for merknader: 18. oktober 2020.

Les saksdokumenta og send inn høyringssvar