Kulturhuset har fått eit namn

Kulturhuset har fått eit namn

Kommunestyret har på sitt møte den 16. desember 2021, sak 86/21, vedteken namnet for det nye kommunehuset:

  • Aukra kulturhus

Namnet vart samrøystes vedteken.

Sjå saka på kommuneTV