Krysset mellom Aukraringen og Riksfjordvegen er stengt grunna asfaltarbeid 5. mai 2021

Krysset mellom Aukraringen og Riksfjordvegen er stengt grunna asfaltarbeid 5. mai 2021

Det er venta at vegen opnar igjen ca. kl. 16.00

Grunna asfaltarbeid vil krysset mellom Aukraringen og Riksfjordvegen bli stengt frå kl. 14.15 i dag, 5. mai. Vegen blir stengt av til entreprenøren er ferdig med å asfaltere krysset. Det er venta at arbeidet er ferdig innan kl. 16.00. Alternativ rute er om Skolevegen.