Koronavaksine for gruppe 10 og infomasjon om reserveliste

Koronavaksine for gruppe 10 og infomasjon om reserveliste

Vi opplever at det er mange som ikkje svarar, når vi ringer for å kalle inn til vaksinering.

Er du født 1997-2003 eller 1977-1981?

Vi opplever at det er mange som ikkje svarar, når vi ringer for å kalle inn til vaksinering. Vi ber difor om at alle som vi ikkje har vore i kontakt med og som er født mellom 1997-2003 eller 1977-1981 ringe vår koronakontakt på 906 92 558. Vil vil samstundes minne om at det er viktig at du kjem til oppsatt time.

Kontakt koronatelefonen

Reserveliste for innbyggjarar i Aukra

Vi har ei reserveliste der innbyggjarar i Aukra kan melde seg på. Får vi avbestillingar eller har ledige timar, kan vi ta kontakt med deg som står på reservelista.

Vaksinering skjer på onsdagar i Aukrahallen. Koronavaksine er gratis.

Ønskjer du å stå på reservelista?

Send SMS til 906 92 558 med

  • namn
  • fødselsår
  • kva for onsdag du kan kome på kort varsel