Kommuneplan for Aukra, samfunnsdelen - første offentlege høyring