Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Kommuneplan for Aukra, samfunnsdelen - første offentlege høyring