Informasjon frå kommunen

Klima- og miljøplan for Aukra kommune 2020-2030 - melding om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram

Klima- og miljøplan for Aukra kommune 2020-2030 - melding om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram

Formannskapet har i møte den 4. november 2019, sak 99/19, vedteke å leggje Klima- og miljøplan for Aukra kommune 2020-2030 ut til offentleg høyring. Planforslaget vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 8. november 2019 - 19. desember 2019.

Du finn alle saksdokument på Aukra kommune sin planportal, der du og kan sende inn ditt høyringssvar. Frist for innsending av merknadar til planarbeidet er 19. desember 2019.

Sjå saksdokumenta og send inn høyringssvar