Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2021

Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2021

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.

Dato, tid og stad

 • Dato: onsdag 10. mars 2021
 • Tid: kl. 19.00 - 20.30
 • Stad: Egget (auditoriet) på Gossen barne- og ungdomsskole. Bruk hovudinngangen.

Agenda

 • Informasjon om skolen
 • Presentasjon av kontaktlærar
 • Skolestart og litt om kva barnet ditt vil møte som 1.klassing
 • Overgang frå barnehage til skole
 • Besøksdagen i juni
 • SFO
 • Forventningar frå foreldre/føresette og frå skolen
 • Eventuelle spørsmål

Meld inn barnet ditt på skolen

Det er viktig for oss å få inn alle opplysningane tidleg slik at vi har alt på plass i god tid før skolestart i haust. Difor er det fint om du melder inn barnet tidleg. Du kan også søkje om SFO-plass og skoleskyss. Alle søknadsskjema er elektronisk.

Meld inn barnet på skolen

Søk om SFO-plass

Søk om skoleskyss

Meir informasjon om skolen og SFO

Skoleruta

Skoleruta