Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2020

Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2020

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.

Dato, tid og stad

 • Dato: onsdag 20. mai 2020
 • Tid: kl. 19.00 - 20.30
 • Stad: Egget (auditoriet) på Gossen barne- og ungdomsskole. Bruk hovudinngangen.

Agenda

 • Informasjon om skolen
 • Presentasjon av kontaktlærarane
 • Skolestart og litt om kva barnet ditt vil møte som 1.klassing
 • Overgang barnehage og skole
 • Besøksdagen i juni
 • SFO
 • Forventningar frå foreldre/føresette og frå skolen
 • Eventuelle spørsmål

Meld inn barnet ditt på skolen

Flott at mange har meldt inn barnet sitt til skolen elektronisk. Det er viktig for oss å få inn alle opplysningane tidleg slik at vi har alt på plass i god tid før skolestart i haust. 

For dei som ikkje har meldt inn barnet sitt:

Meld inn barnet på skolen

Søk om SFO-plass

Søk om skoleskyss

Du kan lese meir om skole og SFO på skolen si heimeside

Skoleruta

Du kan lese meir om skoleruta på skolen si heimeside