Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2019

Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2019

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Dato, tid og stad

  • Dato: onsdag 13. mars 2019
  • Tid: kl. 19.00 - 20.30
  • Stad: Egget (auditoriet) på Gossen barne- og ungdomsskole. Bruk hovudinngangen.

Agenda

  • Informasjon om skolen
  • Skolestart og litt om kva barnet ditt vil møte som 1.klassing.
  • Overgang barnehage og skole.
  • Besøksdagen i juni.
  • SFO
  • Forventningar frå foreldre/føresette
  • Eventuelle spørsmål

Meld inn barnet ditt på skolen

Det er viktig for oss å få inn alle opplysningane tidleg slik at vi har alt på plass i god tid før skolestart i haust. Difor er det fint om du melder inn barnet tidleg. Du kan også søkje om SFO-plass og skoleskyss. Alle søknadsskjema er elektronisk.

Meld inn barnet ditt på skolen

Søk om SFO-plass

Søk om skoleskyss

Du kan lese meir om skole og SFO på skolen si heimside.

Skoleruta

Les meir om skoleruta på skolen si heimeside.