Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2019

Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse på Gossen barne- og ungdomsskole hausten 2019

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Dato, tid og stad

  • Dato: onsdag 13. mars 2019
  • Tid: kl. 19.00 - 20.30
  • Stad: Egget (auditoriet) på Gossen barne- og ungdomsskole. Bruk hovudinngangen.

Agenda

  • Informasjon om skolen
  • Skolestart og litt om kva barnet ditt vil møte som 1.klassing.
  • Overgang barnehage og skole.
  • Besøksdagen i juni.
  • SFO
  • Forventningar frå foreldre/føresette
  • Eventuelle spørsmål

Meld inn barnet ditt på skolen

Det er viktig for oss å få inn alle opplysningane tidleg slik at vi har alt på plass i god tid før skolestart i haust. Difor er det fint om du melder inn barnet tidleg. Du kan også søkje om SFO-plass og skoleskyss. Alle søknadsskjema er elektronisk.

Meld inn barnet ditt på skolen

Søk om SFO-plass

Søk om skoleskyss

Du kan lese meir om skole og SFO på skolen si heimside.

Skoleruta

Les meir om skoleruta på skolen si heimeside.

Fann du det du leita etter?