Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse hausten 2023

Informasjonsmøte om skolestart for 1. klasse hausten 2023

Skolane inviterer føresette til haustens førsteklassingar til møte.

Dato, tid og stad

Gossen barne- og ungdomsskole

 • Dato: Onsdag 8. mars 2023
 • Tid: Kl. 18.00-19.30
 • Stad: Egget/auditoriet ved Gossen barne- og ungdomsskole. Bruk hovudinngangen.

Julsundet skole

 • Dato: Onsdag 22. mars 2023
 • Tid: Kl. 17.30-19.00
 • Stad: Auditoriet på Julsundet skole

Agenda

 • Informasjon om skolen
 • Skolestart og litt om kva barnet ditt vil møte som 1.klassing
 • Overgangen frå barnehage til skole
 • Besøksdag i juni (gjeld Gossen barne- og ungdomsskole)
 • Forventningar frå foreldre/føresette og frå skolen
 • SFO
 • Spørsmål

Meld inn barnet ditt på skolen elektronisk

Det er viktig for oss å få inn alle opplysningane tidleg slik at vi har alt på plass i god tid før skolestart i haust. Difor er det fint om du melder inn barnet tidleg. Du kan også søkje om SFO-plass og skoleskyss. Alle søknadsskjema er elektronisk.

Meld inn barnet ditt på skolen

Søk SFO-plass

Søk om skoleskyss

Meir informasjon om skolane og SFO

Skolerute

Sjekk ut skoleruta