Hugs røykvarslarens dag 1. desember

Hugs røykvarslarens dag 1. desember

Den 1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslarane i bustaden din. 

Tidleg varsling

er eit av dei viktigaste kriteria for å unngå personskadar ved brann.

Tidleg varsling ved hjelp av røykvarslar, bidreg til ei rask og trygg evakuering av bustaden i tilfelle brann. Det er derfor viktig at røykvarslaren verkar som den skal når uhellet først er ute.

Viktig å hugse:Klikk for stort bilete 

  • Monter røykvarslaren i taket.
  • Varm røyk stig og blir samla under taket først.
  • Vi oppmodar å ha ein røykvarslar per etasje.
  • Om ein har fleire røykvarslarar, bør desse koplast saman.
  • Sjekk at du kan høyre røykvarslaren når du er på soverommet. Dei fleste dødsbrannar skjer om natta.
  • Test funksjonen kvart kvartal ved å trykkje inn knappen på røykvarslaren.
  • Byt batteri ein gong i året, gjerne 1. desember.
  • Brannvernforeininga tilrår at ein støvsugar på svak styrke slik at ein fjernar støv og andre løyse partiklar som har samla seg opp. Vêr forsiktig såg du ikkje skader elektronikken.