Forskrift om gebyr, saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket - Høyring

Forskrift om gebyr, saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket - Høyring

Aukra formannskap vedtok i møte den 27.04.20 å leggje Forskrift om gebyr for sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket ut til høyring. Høyringsfrist er 3. juni 2020.

Du finn alle høyringsdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn ditt høyringssvar.

Høyringsfrist: 3. juni 2020.

Les høyringsdokument og send inn høyringssvar