Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune - Høyring

Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune - Høyring

Aukra kommunestyre har i møte 2. april 2020, sak 21/20, vedteken å leggje ut Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune til høyring. Høyringsfrist er 15. mai 2020.

Du finn alle høyringsdokument på Aukra kommune sin planportal, der du òg kan sende inn ditt høyringssvar.

Høyringsfrist: 15. mai 2020.

Les høyringsdokument og send inn høyringssvar