Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025

Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025

Formannskapet har i møte 29. november 2021 innstilt til budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025.

Innstillinga, med alle forslag til vedtak som ligg føre, er lagt ut til offentleg ettersyn fram til og med den 15. desember 2021. Saka skal opp til handsaming i kommunestyret den 16. desember 2021.

Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025 (digitalt)

Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan med handlingsdel 2022-2025 (PDF, 4 MB)