Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsdel 2021-2024

Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsdel 2021-2024

Formannskapet har i møte den 30. november 2020 innstilla til budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsdel 2021 – 2024.

Innstillinga, med alle forslag til vedtak som ligg føre, er lagt ut til offentleg innsyn fram til og med den 16. desember 2020. Saka skal opp til handsaming i kommunestyremøte den 17.desember 2020.

Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsdel 2021 – 2024 (digitalt)

Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsdel 2021 – 2024 (PDF, 5 MB)