Informasjon frå kommunen

Formannskapet si innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023

Formannskapet si innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023

Formannskapet har i møte den 02. desember 2019 innstilla seg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Saka skal opp i neste kommunestyremøte.

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 (PDF, 3 MB)