Foreldrebetaling grunna stengde barnehagar og SFO

Foreldrebetaling grunna stengde barnehagar og SFO

I tråd med nasjonale retningsliner skal foreldre ikkje betale for barnehage og SFO medan tilbodet er stengd grunna koronautbrotet.

Aukra kommune vil løyse det på følgjande måte

  • Frådrag kjem på neste faktura.
  • Faktura for mars er sendt ut, og vi ber om at den vert betalt i si heilheit på forfall.
  • Dei som treng betalingsutsetting for mars-faktura kan logge inn på Min side via kommunen si heimeside og be om betalingsutsetting sjølv.

Logg inn på Min side