Folkemøte om Møreaksen og Kjerringsundet

Folkemøte om Møreaksen og Kjerringsundet

Aukra kommune i samarbeid med Møreaksen og Kjerringsundet inviterer til informasjonsmøte. Statens vegvesen deltek også.

Dato, tid og stad

  • Dato: 18. februar 2019
  • Tid: kl. 18.00
  • Stad: Gossen barne- og ungdomsskole

Velkommen!