Dobbel utsending av belastningsoppgåve ved fakturering med avtalegiro

Dobbel utsending av belastningsoppgåve ved fakturering med avtalegiro

Nokre innbyggjarar har fått tilsendt belastingsoppgåver to gonger

Aukra kommune har teke i bruk sentral fakturadistribusjon frå 1. november 2019. I omstillinga har det oppstått misforståinga mellom leverandøren og Aukra kommune. Derfor har det blitt utsendt belastingsoppgåve for betaling av kommunale tenester frå både kommunen og leverandøren. Vi presiserer at trekk berre blir gjort ein gong.

Vi seier oss lei for meirarbeid dette kan ha medført.