Detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet, til godkjenning