Covid 19: Innstramming i råd om avstand og testing