Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Brunt vatn i Julsundet

Brunt vatn i Julsundet

Dette er ei melding frå Aukra kommune Teknisk etat.

Vi får inn fleire varsel om brunt vatn på nettet i området Hollingen-Hollingsetervegen. Vi kjenner ikkje til årsaka til dette enda. Vi anbefaler alle som opplever dette å tappe godt ut i ei kaldvasskrane til vatnet er klart og utan farge.

Om de ikkje opplever betring innan rimeleg tid kontakt driftsvakta til Aukra kommune 91516740