Aukra bibliotek - informasjon om opningstider sommar 2022 og flytting

Aukra bibliotek - informasjon om opningstider sommar 2022 og flytting

  • Biblioteket held stengt i veke 29.
  • Vanlege opningstider i veke 30.
  • Frå og med 1. august 2022 stengjer biblioteket for å flytte til Aukra kulturhus.
  • Bilbioteket opnar i nye lokalar på laurdag 3. september 2022.