Aktuelt

Til brukarar av legevakt og ambulanse i Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal

Faktura på kommunale gebyr 1. termin er no sendt ut til alle husstandar. Frå 2018 til 2019 har Aukra kommunestyret vedtatt ei samla gebyrauking på omlag 15 % for å dekkje kommunen sine kostnadar på områda.

Eining for innvandring og integrering arrangerer i samarbeid med Aukra kulturskole Internasjonal veke i Aukra kommune.

Skatteliste for eigedomsskatt i Aukra kommune ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 1. mars 2019. 

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Aukra kommune i samarbeid med Møreaksen og Kjerringsundet inviterer til informasjonsmøte. Statens vegvesen deltek også.

I medhald av plan og bygningslova §§ 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hollingsetervegen.

Vil du bli lærling i Aukra kommune? Vi har ledig ei stilling som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Aukra kommune har mottatt ein søknad om løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk (laks og aure) ved Orholmen i Aukra kommune.

I samband med Møre og Romsdal idrettskrets sitt 100-års jubileum, skal vi kåre den beste idrettsutøvaren. Alle idrettsråda i kommunane i Møre og Romsdal kan nominere ei kvinne og ein mann.