Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Søknadssenter

Alkohol og servering
Barnehage
Barnevern
Brann og feiing
Bygg- og delingssaker
Helse, omsorg og velferd
Kommunal bustad og omsorgsbustad
Kultur og fritid
Landbruk
Politikarane sine skjema
Skole og SFO
Tomter
Vann og avløp