Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Julsundet ungdomsklubb Heimeside 6409 Molde
UFO (Ungdommens fritidsordning) Ingen hjemmeside 6480 Aukra