Gratis kurs om psykisk og fysisk helse

Dato
28. februar 2022
Tid
13:30 - 14:30
Stad
Aukra frivilligsentral
Merknad
Tema: Angst

NAV, frisklivssentralen og psykisk helse- og rustenesta i Aukra kommune ønskjer å starte opp med ei kursrekke som tar opp tema som er sentrale og grunnleggjande innan god psykisk og fysisk helse.

Les meir om kurset

Andre tidspunkt

  1. Måndag, 07.02.2022 13.30 - 07.02.2022 14.30
  2. Måndag, 14.02.2022 13.30 - 14.02.2022 14.30
  3. Måndag, 28.02.2022 13.30 - 28.02.2022 14.30
  4. Måndag, 07.03.2022 13.30 - 07.03.2022 14.30
  5. Måndag, 14.03.2022 13.30 - 14.03.2022 14.30
  6. Måndag, 21.03.2022 13.30 - 21.03.2022 14.30
  7. Måndag, 28.03.2022 13.30 - 28.03.2022 14.30
  8. Måndag, 04.04.2022 13.30 - 04.04.2022 14.30