Informasjonsmøte om bustadpolitisk handlingsplan i Julsundet

Aukra formannskap vil handsame forslag til bustadpolitisk plan 3. juni og legge planen ute til offentleg høyring. 

Dato
22. mai 2024
Tid
18:00 - 20:00
Stad
Auditoriet på Julsundet skole

I samarbeid med grendeutvala for Gossen og Julsundet inviterer Aukra kommune til informasjonsmøte om planen.

Arrangør

Aukra kommune