Informasjonsmøte om bustadpolitisk handlingsplan på Gossen

Aukra formannskap vil handsame forslag til bustadpolitisk plan 3. juni og legge planen ute til offentleg høyring.

Dato
29. mai 2024
Tid
18:00 - 20:00
Stad
Soltun scene på Aukra kulturhus

 I samarbeid med grendeutvala for Gossen og Julsundet inviterer Aukra kommune til informasjonsmøte om planen. 

Arrangør

Aukra kommune