Over land og hav. Eit år med trekkfuglar - Føredrag med Brit Bildøen

Dato
27. april 2023
Tid
19:00 - 20:30
Stad
Aukra kulturhus

Fuglane lever tett på oss, men veit vi eigentleg så mykje om dei? Vi har alltid drømt om å vere fri som fuglen. Men fuglane er ikkje så frie som vi trur. Dei er sårbare, ikkje minst trekkfuglane som to gonger i året legg ut på lange og strabasiøse reiser over land og hav. Boka “Over land og hav” er ei kjærleikserklæring til fuglane rundt oss.

Arrangementet er gratis og open for alle.