Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Andre feil når det gjeld vatn?