Frist for å søkje om SFO-plass i vinterferien er 15. januar.

Politikk og administrasjon

Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Sjå politiske møte på nett, møtekalender, alt om valet, politiske råd og utval.

Meir om politikk og administrasjon

Aktuelt frå kommunen