Visuelle Kunstfag

Visuelle kunstfag
Visuelle kunstfag

Visuelle Kunstfag


Bildetilbodet gjeld elevar frå 4. klasse og oppover. Innhaldet er variert og inneheld mellom anna teikning, måling, trykk, keramikk, installasjon og skulptur m.m.

Bildeelevane arbeider også med prosjekt der mange teknikkar går saman. Ofte har bildeelevane scenografioppgåver når konsertar og andre arrangement er på trappene (som blant anna teaterførestillinga på våren)

 

 

Kurs i teikning for vaksne
Visuelle kunstfag

Kurs i teikning for vaksne


Tilbod om kurs for vaksne i teikning og grafikk. Kurset vert helgebasert, 8 samlingar i året.

 

 

 

 

"Å skape bilete er som jazz, det er det personlege uttrykket som får bestemme klangen, tempoet, fargane, nerven. Men i botn ligg kunnskap og tradisjonar som eit stødig fundament. Å gå i lag med elevane på kulturskolen er å audmjukt få vere med og byggje fundament, og samstundes ha respekt for det spontane og personlege."     

- Ingrid Nedrelid -