Vigsel

 

Vigsel i Aukra kommune

Følg stega nedanfor

Vigselattest kjem i posten

Skatteetaten sender ein vigsleattest til dykk. Dersom de ikkje bur på felles adresse, blir attesten sendt til den av dykk som er eldst.