www.aukra.kommune.no

Vernepleiar ved Bergetippen barnehage

Bergetippen barnehage søkjer etter vernepleiar/førskolelærar til 60% stilling for barnehageåret 2006/07.

Bergetippen barnehage er ein 2-avdelingsbarnehage, med barn fra 1-5 år.

Barnehagen ligg på fastlandsdelen i Julsundet.

 

Oppgåvene vilvære oppfølging av barn med særskilte behov.

Det kan også være høve til å utvide stillinga med andre oppgåver.

 

Vi søker ein person med relevant høgskuleutdanning og med erfaring frå liknande arbeid. Personlege eigenskaper og samarbeidsevne blir vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Lønn etter tariff, og ellers vanlege kommunale tilsettingsvilkår.

Pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Gjensidig prøvetid på 6 mnd.

 

Den som vert tilsett må legge fram politiattest.

Nærare opplysninger ved einingsleiar Eva K. Tveten, tlf  71 17 22 98.

Søknader med CV, rettkjende kopiar av attestar og vitnemål og referansar sendast Bergetippen barnehage, ved einingsleiar, 6409 Molde eller e-post eva.tveten@aukra.kommune.no

 

Søknadsfrist 12.juli 2006.

 

Tips ein ven Skriv ut