www.aukra.kommune.no

Vern for eldre

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre symbol Internett (2).jpg

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsett for overgrep.Tilbodet er gratis, og innringar kan vere anonym. Også pårørande eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan nytte dette nummeret. Vern for eldre jobbar også med å førebyggje overgrep gjennom råd og rettleiing til den eldre, pårørande og hjelpeapparatet.

Vern for eldre har eiga heimeside


 

Tips ein ven Skriv ut