Heim/Vedtekne

Vedtekne

201501 Reguleringsplan for Barnebo barnehage (Aukratun)

Vedteke i k-sak 11/17 den 07.02.2017

Plankart Barnebo barnehage

201110 Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde

Vedteke i k-sak 111/16 den 13.12.2016

Plankart Horremsleira friluftsområde
Gjeldande frå 13. desember 2016

Delegeringsreglement for Aukra kommune

Vedteke i K-sak 113/16 den 13. desember 2016

A-symbol - grønn
Gjeldande for perioden 2017-2020

Kulturminneplan

Vedteke i K-sak 110/16 den 13.desember 2016

Framside kulturminneplan 2017-2020
Gjeldande for perioden 2017-2020

Kulturplan

Vedteke i K-sak 109/16 den 13.desember 2016

Framsidebilete av kulturplana 2017-2020
Gjeldande for perioden 2014-2020

Bustadsosial handlingsplan

Vedteke i K-sak 63/14 den 4. september 2014

nav logo_250x158