Vass- og kloakkavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtek kommunestyret slike satsar for vass- og kloakkgebyr for 2017 (k-sak 102/16):
 

Årsgebyr for vatn og kloakk  
Årsgebyr for vatn for ein bustad (inkl. mva) kr 3.938
Årsgebyr for kloakk for ein bustad (inkl. mva) kr 3.711

 

Tilknytningsgebyr Vatn Kloakk
Tilknytningsgebyr per bygg Kr. 10.000 Kr. 10.000
Tilknytningsgebyr for andre bygg enn bustad for areal
over 150 m2
kr 15 per m2 kr 15 per m2
 
 
Årsgebyr Vatn Kloakk
Abonnementsgebyr kr 1.669 kr 1.525
Forbruksgebyr kr 8,25 per m3 kr 9,58 per m3

 

Målarleige  
Liten målar kr 240 per år
Middels målar kr 300 per år
Stor målar kr 600 per år


Beløp er eks. mva, dersom ikkje noko anna er oppgjeve.

 

Tips ein ven Skriv ut