www.aukra.kommune.no

Bilde frå utbygginga av Bergetippen barnehage

Utbyggingsavdelinga

Utbyggingsavdelinga har ansvaret for gjennomføring av utbyggingsprosjekt vedteke i kommunen sitt investeringsbudsjett og økonomiplan. Utbyggingsprosjekt for kommunale bygg, veg, vatn, avløp og anlegg.

Kontakt:

Postadresse/besøksadresse: Aukraringen 25, 6480 Aukra

e-post: post@aukra.kommune.no

Telefon 71 17 15 00

Utbyggingsjef: Terje Urdshals, tlf 71 17 15 53 / mobil 915 58 745

Tips ein ven Skriv ut