Julsundet skole, plansjer 2016

Utbygging av Julsundet skole og fleirbrukshus

Aukra kommune skal bygge ut Julsundet skole og i tillegg skal det byggjast eit fleirbrukshus knytta til skolebygget. Bygget skal etter plana takast i bruk august 2018.

15. januar 2016