www.aukra.kommune.no

Ung tur

"Ung tur"/ Aktiv på dagtid

Tilbodet "Ung tur"/ Aktiv på dagtid er no godt i gang.

Ung tur er eit tilbod til yngre Aktiv på dagtid-deltakarar Turane går på torsdagar kl. 10:00. Er du langtidssjukemeldt eller i ein trygdesituasjon, bli med på tur i eit sosialt fellesskap. Turleiar er Ellen Falkhytten Engstad (mob. 960 13 782). Du finn turplanen i høgremenyen under "vedlegg".

 

Tips ein ven Skriv ut