Ungdommar

Ung i Aukra

Aukra kommune har i mange år vore eit "Lokalsamfunn med MOT". Det betyr at alle har eit felles ansvar i forhold til å arbeide for å skape eit varmare og tryggare oppvekstmiljø for barn og unge. Med eit variert kultur- og fritidstilbod i kommunen arbeider vi for at ungdommen skal vere stolte av å høyre til Aukra.

Følg med på kva som skjer på Ung i Aukra si Facebookside.

 

Tips ein ven Skriv ut