UKM-logo

UKM (Ungdommens Kulturmønstring)

UKM er eit nettverk av små lokale festivalar kor ungdommar kan ta del med alle slags kulturuttryk. Kvar kommune sender kvalifiserte ungdommar som representantar vidare til ein fylkesmønstring. Kvart fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakarar til den nasjonale UKM-festivalen.

UKM er ein av landets største offentlege satsingar innan ungdomskultur, og har pågått sidan 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utveljing skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Dei utvalde deltakarane skal speile breidda i den lokale mønstringa. Premien for dei som går vidare er å få stå på ei endå større scene, og treffe ungdommar frå andre delar av landet. Nokken får også mogelegheit til å representere UKM som ambassadørar utanfor landets grenser.

Tips ein ven Skriv ut

Vedlegg

Tenesteforklaringar