Trygg skoleveg

Veg : Anna (fritekst)
2018-02-25 13:26 (#47286)
Ferdig handsama Ferdig handsama

Adresse: Julsundet 1
Kart (62.7723715, 6.992863199999988)


Skolevegen mangar autovern. Ulukker har skjedd der bilar har køyrt over grøfta mot gangvegen. Vegen er dermed ikkje trygg korkje som skoleveg eller som gang- og sykkelveg. Der er nødvendig med autovern og nedsett fartsgrense.
Kommentar fra kommunen:

Hei!

Takk for di melding!

Vi tar dette med som eit innspel til trafikktryggingsplana som no skal reviderst.

Mvh
Tekniske tenester Aukra kommune